Deň otvorených dverí na SHMÚ - 24.-25.3.2023

Členom Vedeckej rady GLOBE sú aj zástupcovia Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).

Pri príležitosti Svetového meteorologického dňa a Svetového dňa vody organizuje SHMÚ na viacerých miestach na Slovensku Deň otvorených dverí. Program je vhodný aj pre deti.

Zaujímavé podujatia sa budú konať 25.3.2023 v Bratislave a 24.3.2023 na regionálnych pracoviskách: Banská Bystrica, Košice, Žilina a Aerologické a radiačné centrum Poprad Gánovce.

Jednotlivé pracoviská SHMÚ Bratislava budú v sobotu otvorené pre verejnosť od 10.00 hod – 15.00 hod.

Všetky potrebné informácie nájdete TU.

Program GLOBE, do ktorého je zapojených 127 krajín,  prebieha tretí rok aj na Slovensku. Aktuálne u nás báda 60 škôl a vzdelávacích centier so 121 učiteľkami a učiteľmi, ktorí realizujú meranie kvality životného prostredia vo svojom okolí. Vďaka ich zapojeniu sme do databázy, ktorú využíva aj NASA, prispeli až 3 544 údajmi.

„Program GLOBE na Slovensku koordinuje Inštitút DAPHNE. Školám poskytuje pomôcky, prístroje a metodické materiály na realizáciu meraní GLOBE v rámci oblastí meteorológie, hydrológie a fenológie. Zaujímavosťou medzinárodného programu GLOBE je, že na Slovensku zapájame aj školy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, napr. aj  z rómskych komunít, ktorých veľmi bavia praktické bádateľské aktivity a učenie vonku im pomáha nachádzať vzťah k prostrediu vo svojom okolí,“ vysvetľuje Barbora Michnová, koordinátorka programu GLOBE na Slovensku. V rámci podpory učiteľov organizujeme pravidelné webináre s odborníkmi, ako aj osobné konzultácie. Školy sa v priebehu školského roka zapájajú aj do medzinárodných kampaní, napr. do fenologickej kampane, kde nielen realizujú pravidelné merania, ale aj prezentujú v angličtine, vytvárajú videá či plagáty.

Vážime si našich aktívnych učiteľov a zvedavých žiakov, ktorí s nami zdieľajú svoje bádateľské aktivity a tvoria živú a priateľskú atmosféru v našej slovenskej GLOBE komunite.  Pani učiteľka Mgr. Kristína Lukáčová Freyer zo Základnej školy v Modre hovorí: Program GLOBE nás veľmi baví. Neodmysliteľným spôsobom spestril hodiny chémie a žiaci mali možnosť naučiť sa omnoho širšie spektrum vedomostí a zručností. Naučili sa na merané parametre nazerať nielen konkrétne, ale aj zo širšieho globálneho aspektu. Bolo radosť sledovať, ako sa žiaci týždeň čo týždeň postupne menili z obyčajných detí na skutočných malých výskumníkov.“

„GLOBE učiteľovi umožňuje nielen zber údajov, ale aj prístup k meraniam z celého sveta v rámci medzinárodnej databázy GLOBE pod záštitou NASA.  Medzi novými školami sú aj školy v blízkosti vzácnych rašeliniskových lokalít Oravy, Spiša a Záhoria, ktoré budú môcť využívať metodiky GLOBE pre sledovanie aktuálneho stavu prostredia v okolí školy v súvislosti s ochranou jedinečných biotopov rašelinísk. Pre školy pripravujeme veľmi aktuálnu tému - klimatickú zmenu. Metodické materiály distribuujeme všetkým zapojeným školám v tlačenej verzii a učiteľom budú k dispozícii aj v elektronickej podobe na našej stránke www.globeslovakia.sk  K materiálom pre učiteľov pribudli aj knižka a aktivity k tematike aerosólov a znečistenia ovzdušia, vhodné aj pre najmladších bádateľov prvého stupňa ZŠ. Využiť ich môžu aj školy mimo programu GLOBE“, hovorí Martina Badidová z Inštitútu DAPHNE.

Fungovanie programu GLOBE aktuálne finančne podporuje Veľvyslanectvo USA na Slovensku, Nadácia SPP a Západoslovenská energetika, a.s. 18 škôl je zapojených v rámci projekt „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“ ACC04P02, ktorý sa realizuje z finančného príspevku Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR. Finančná podpora 8 škôl z okresu Senica je realizovaná z projektu cezhraničnej spolupráce s názvom „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT bilingválne“ (BIG_ling SK-AT) v rámci kooperačného programu INTERREG V-A Slovensko-Rakúsko. Bez ich pomoci by program na Slovensku nemohol fungovať.

Doplňujúce informácie:

V rámci programu GLOBE hľadáme študentov stredných škôl, ktorí by chceli zistiť, či sa vo vode v ich okolí či domácnosti nachádzajú mikroplasty. Pripojíte sa tam ku školám z celého sveta, ktoré testujú bádateľské protokoly k meraniu mikroplastov. Aj vďaka vám sa tieto nové protokoly budú môcť oficiálne zaradiť k novým meraniam v rámci hydrosféry v GLOBE a umožnia vám sledovať ich výskyt v rôznych kútoch sveta. Iniciatíva k pozorovaniu mikroplastov vychádza z GLOBE Italy a austrálskej Deakin University, kde vám odborníci poskytnú odborné rady, školenia k metodike a prístup k databáze obrázkov mikroplastov pre určovanie vlastných vzoriek.

Registrovať sa môžete do 18.11.2022 cez formulár TU.

Viac informácii nájdete v informačnom letáku:

GLOBE-TeacherStiahnuť

Pripojte sa k nám 29.-30.9.2022 v Senici, kde si spolu vyskúšame praktické merania v rámci hydrológie, meteorológie a fenológie, zažijeme bádateľskú hodinu, budeme zdieľať tipy, ako zaradiť bádateľstvo do vyučovania, zoznámime sa s GLOBE učiteľmi z ostatných zapojených škôl a môžeme sa navzájom inšpirovať😊

Informácie:

Prihlásiť sa môžete do 20.9. 2022 cez formulár Bádateľský seminár GLOBE - prihláška

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať cez email globe@daphne.sk alebo telefonicky na čísle 02/4552 4019.

Tešíme sa na stretnutie s Vami😊

Radi pozorujete premeny prírody na jeseň? Zapojte sa so svojimi žiakmi a žiačkami do jesennej fenologickej kampane a sledujte úžasnú farebnosť na stromoch v okolí školy. Čakajú Vás pútavé webináre v anglickom jazyku, nápady na aktivity aj pre chladnejšie dni a možnosť priamej spolupráce s partnerskými školami v rámci celej Európy. Účasť školy je na absolvovaní kampane potvrdená GLOBE certifikátom.

Prihlásiť sa môžete do 14.septembra 2022 cez formulár TU.

Viac informácii nájdete na stránke kampane TU.

Prvý webinár Vás čaká už 22.9.2022  o 15:00 hod. - viac info TU.

Prajeme krásne farebné jesenné dni😊

Vedeli ste, že aerosóly sú veľmi malé? Môžu mať veľkosť od niekoľko nanometrov – menej než šírka najmenších vírusov – až do hrúbky 10 000 nanometrov, čo je hrúbka ľudského vlasu (1 milimeter = 1 000 000 nanometrov). Aerosóly obvykle zostávajú v atmosfére, pokiaľ nie sú spláchnuté dažďom, čo je v závislosti od počasia od 5 do 14 dní. Vedci používajú na meranie aerosólov rôzne nástroje. Napríklad pri zemi zabudované fotometre, počítadlá častíc na palube lietadiel, lasery a rádiometre na satelitoch.

Ako ich budeme skúmať my, keď sú také malilinké? Budeme ich „chytať“ spolu s viditeľným prachom, ktorý spoluvytvárajú. Podľa pracovného listu si vyrobíme jednoduchý lapač aerosólov a overíme si, koľko aerosólov sa vyskytuje v ovzduší blízko našej školy či domova. Čo ste zistili vy?

Odporúčame prečítať si najprv príbeh "Farby na oblohe" z našej knižky. Nájdete v nej základné predstavenie aerosólov - môžete ho využiť ako úvod a motivácia k téme kvality ovzdušia a aerosólov.

Aktivita: Vo vzduchuStiahnuť

Pamätáte si, kedy ste naposledy videli dúhu? Aké bolo vtedy počasie?

Ak Vás zaujíma, kde sa cez biely deň schovávajú všetky krásne farby dúhy, poďte si urobiť pokusy s rozptylom svetla podľa našich pracovných listov.

A ako s rozkladom svetla súvisia aerosóly? Aerosóly rozptyľujú a pohlcujú slnečné žiarenie. Tento rozklad slnečného svetla môže vytvárať hmlu a obmedziť viditeľnosť. Taktiež to prispieva k väčšiemu zafarbeniu západu slnka a zafarbeniu do červena.

Odporúčame prečítať si najprv príbeh "Čo sa deje v atmosfére? Farby na oblohe z našej knižky". Nájdete v nej základné predstavenie aerosólov a zároveň sa dá pekne použiť ako úvod a motivácia k téme kvality ovzdušia a aerosólov.

Aktivita - Pozoruj svetloStiahnuť

Prečo je v horúcom lete obloha často mliečna? A má vlastne obloha vždy ten istý modrý odtieň?

Jednoduchý pokus s prikvapkávaním mlieka do vody v našom pracovnom liste Vám ukáže, ako aerosóly v atmosfére menia farbu oblohy.

Na aerosóly si spomenieme aj pri mrazivých ránach na jeseň a v zime, keď nám vzduch príliš „nevonia“. Je to preto, že v chladných obdobiach roku vo vykurovacej sezóne sa do ovzdušia vo väčšej miere dostávajú splodiny zo spaľovania uhlia – oxid siričitý SO2 , oxid uhoľnatý CO a prach, ktorý je súčasťou aerosólov, a tiež oxidy dusíka NOx, pochádzajúce predovšetkým zo spaľovania pohonných látok v doprave. Pri nepriaznivých rozptylových podmienkach (teplotná inverzia, bezvetrie) vytvárajú tzv. zimný smog, ktorý škodlivo pôsobí na ľudské zdravie hlavne pri dlhodobej expozícii a negatívne pôsobí na vegetáciu (kyslé dažde a hmly).

Odporúčame prečítať si najprv príbeh "Čo sa deje v atmosfére? Farby na oblohe z našej knižky", v ktorej nájdete základné predstavenie aerosólov a ktorá sa dá pekne použiť ako úvod a motivácia k téme kvality ovzdušia a aerosólov.

Aktivita: Prečo nie je taká modrá?Stiahnuť

Staňte sa s GLOBE pozorovateľmi oblohy. Pripojte sa k Anne, Šimonovi a Danielovi z našej knižky "Čo sa deje v atmosfére? Farby na oblohe" a sledujte s nimi oblohu. Môžete pozorovať oblohu cez deň a pri západe slnka, zakresľovať farby, ktoré vidíte a vyplniť jednoduchý pracovný list.

Aktivita priamo nadväzuje na príbeh v knižke. A kresby či fotografie oblohy sa budú krásne vynímať na triednej či táborovej výstavke.

Užite si čarovné západy slnka😊

Aktivita Pozorovatelia oblohyStiahnuť
Kniha - Staň sa pozorovateľom oblohyStiahnuť

Partneri

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset