Čo sú to skleníkové plyny?
Aký vplyv majú skleníkové plyny na našu klímu?
Aké skleníkové plyny produkujeme počas svojich každodenných činností?
Čo je to uhlíková stopa?
Ako vieme znížiť našu uhlíkovú stopu?

Aj vy si so žiakmi kladiete tieto alebo podobné otázky?

Ak áno, bude vás práve táto aktivita zaujímať.

Prínos žiakom: Žiaci môžu skúmať, ako znížiť emisie skleníkových plynov, majú možnosť priamo navrhovať riešenia, ktoré znížia dopady ľudskej činnosti na krajinu a prírodu a majú možnosť aktívne sa zapojiť do zmien vo svojom okolí.

Hlavná cieľová skupina: žiaci 1. – 4. ročníka základnej školy

Aktivitu si viete jednoducho prispôsobiť pre mladších a starších žiakov.

Návrhy prispôsobenia, celý postup, pracovné listy aj zoznam pomôcok, ktoré budete potrebovať, sú popísané priamo popísané v podkladoch, ktoré si stiahnete tu, alebo materiály Elementary GLOBE nájdete na tejto stránke.

TIP: K tejto aktivite sa výborne hodí plagát Kolobeh uhlíka, ktorý ste ako GLOBE škola dostali, alebo si ho môžete stiahnuť tu.

Článok vznikol vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset