Ponúkame vám pracovný list, ktorý vznikol na základe bádateľských skúseností pedagogičiek programu GLOBE z dielne Strednej odbornej školy polytechnickej vo Svite. Pomôže vám natrénovať si kroky bádateľsky orientovaného vzdelávania (BOV), prakticky otestovať prácu so sondami (CO2 a O2) a vyskúšať si vypĺňanie tzv. predikčnej karty pred skúmaním a po jeho ukončení. 

Cieľová skupina: žiaci 8.-9.ročníka ZŠ/strednej školy

Pre skupinu žiakov budete potrebovať:

Pracovný list, ceruzku, biokomoru, listy, CO2 a O2 sondu, stopky, APP GLOBE Observer alebo iný spôsob na zmeranie obvodu/priemeru a výšky stromu (zakúpená  textilná alebo drevená priemerka a vlastnoručne zhotovený klinometer) a drevársku kalkulačku na výpočet objemu stromu bez kôry a hmotnosti dreva napr. cez objemové tabuľky.

Kompletné vyplnenie pracovného listu si vyžaduje dobré materiálne zabezpečenie (sondy, biokomora a pod.), neváhajte si ho však upraviť podľa vašich potrieb a možností.

TIP: Ako GLOBE škola si CO2 sondu môžete zapožičať na 3 miestach: v Bratislave (kancelária GLOBE Slovensko/DAPHNE, kontakt: globe@daphne.sk), v Banskej Bystrici (American Center Banská Bystrica, kontakt: Róbert Címer - banskabystrica@americanspaces.sk), alebo v Košiciach (American Center Košice, kontakt: Martina Jesenská - kosice@americanspaces.sk).

Článok vznikol vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset