Zaujíma vás, ako sa menia ľadovce vplyvom zmeny klímy?

Radi by ste si skúsili prácu so satelitnými snímkami?

Zaujíma vás, ako sa zmenila plocha ľadovca od roku 1985 po súčasnosť?

Zmeny prírody a krajiny okolo nás súvisiace s klimatickou zmenou prebiehajú v rôznych časových rámcoch, niektoré sú krátkodobé, iné dlhodobé. Sledovať ich môžeme všade okolo nás. Jedným z nástrojov na pozorovanie ako krátkodobých, tak aj dlhodobých zmien je diaľkový prieskum Zeme (DPZ).

Pasterze je najdlhší ľadovec v Rakúsku a vo východných Alpách. Nachádza sa priamo pod najvyššou horou Rakúska – Grossglockner, neďaleko mestečka Zell am See. Plocha ľadovca sa však najmä vplyvom zvýšenia priemerných ročných teplôt postupne zmenšuje. Ľadovec sa pomaly roztápa, dramaticky ustúpil hore údolím a za sebou zanechal skaly a sutiny.

Prínos žiakom: Žiaci môžu skúmať, ako sa zmenšuje plocha pevninského ľadovca, majú možnosť pracovať so satelitnými údajmi a snímkami, naučia sa pomocou voľne dostupných satelitných dát priamo merať dĺžku aj plochu objektov na povrchu a pozorovať zmeny súvisiace s klimatickou zmenou.

Hlavná cieľová skupina: žiaci II. stupňa základnej školy a strednej školy.

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset