Učíte sa so žiakmi vonku v prírode a sychravá prichádzajúca zima zahalila krajinu do siva? Nastal najlepší čas skúmať na holých konároch stromov lišajníky😊. Zoberte si lupy a pracovné listy a zistite, aké typy lišajníkov rastú na rôznych povrchoch vo Vašom okolí  a skúste určiť ich druh pomocou našich identifikačných kruhov. Tabuľka citlivosti Vám následne prezradí, v akom prostredí Váš lišajník rastie a nakoľko je vzduch, ktorý dýchate, znečistený. Výsledky Vašich pozorovaní môžete porovnať s údajmi aktuálneho znečistenia vo Vašom meste na stránke www.dnesdycham.sk. Ako sa dnes dýcha Vášmu lišajníku? A ako Vám?

Aktivita je vhodná aj na dištančné vzdelávanie - žiaci môžu pozorovania realizovať v mieste svojho bydliska a porovnať svoje výsledky so spolužiakmi.

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset