Čo je GLOBE?

GLOBE je medzinárodný vzdelávací program, v ktorom žiaci skúmajú prírodu a aktívne zlepšujú životné prostredie v okolí svojej školy.
Viac o programe

GLOBE

(Global Learning and Observation to Benefit the Environment) 

Globálne vyučovanie a bádanie k podpore životného prostredia využíva osvedčené metódy bádateľsky orientovaného vyučovania.

Žiaci trénujú výskumné zručnosti, ktoré využívajú pri realizácii vlastných terénnych bádateľských projektov. Na výskum nadväzujú konkrétne akcie na zlepšenie životného prostredia v okolí školy.

O svojich aktivitách a zisteniach žiaci informujú verejnosť. Svoje výstupy zdieľajú v medzinárodnej databáze na www.globe.gov, kde sú k dispozícii účastníkom programu GLOBE z celého sveta.

Viac info o programe

Odborné oblasti programu GLOBE, v ktorých bádame

Meteorológia

Hydrológia

Kolobeh uhlíka

Fenológia

Novinky

Nábor nových škôl do programu GLOBE Slovensko na školský rok 2024/25

Chceli by ste aj vy so svojimi žiakmi skúmať prírodu, sledovať vývoj počasia, diskutovať o zmene klímy, určovať kvalitu vody alebo mapovať stromy a rastliny v okolí svojej školy? Tieto a im podobné bádateľské aktivity riešia počas celého roka žiačky a žiaci zapojení v medzinárodnom vzdelávacom Programe GLOBE. Prihláste sa so svojou školou do Programu […]

Čítaj ďalej
Vo Svite sa konal bádateľský festival GLOBE Games, ktorý na štyri dni spojil žiakov s vedcami. Zúčastnil sa aj vedec z NASA.

Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu vo Svite privítala študentov, učiteľov a vedcov z celého Slovenska a Čiech. V dňoch 6.-9. júna sa tu konal prvý ročník bádateľského festivalu GLOBE Games na Slovensku.  Festival na štyri dni prepojil žiakov a učiteľov s vedcami a odborníkmi zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), Tatranského národného parku, Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, Projektu Populair, Centra […]

Čítaj ďalej
Bádateľský festival GLOBE Games prepája žiakov s vedcami

Skúmajú prírodu, sledujú vývoj počasia a diskutujú o zmene klímy, určujú kvalitu vody,mapujú stromy a rastliny v okolí svojej školy. Tieto bádateľské aktivity riešia počas celého roka,žiačky a žiaci zapojení v medzinárodnom vzdelávacom programe GLOBE. Vyvrcholením ich celoročných environmentálnych aktivít bude bádateľský festival GLOBEGames, ktorý sa uskutoční na Slovensku po prvýkrát, v dňoch 6. - […]

Čítaj ďalej

GLOBE v číslach

127

zapojených krajín z celého sveta

27

zapojených krajín v EU

233 miliónov

záznamov v celosvetovej databáze GLOBE

2020/21

je prvým rokom GLOBE na Slovensku

43 inštitúcií

škôl sa zapojí do pilotného ročníka GLOBE na Slovensku

Nápadník aktivít

Klimatologický slovník

Predindustriálne obdobie (1850-1900): Priemyselná revolúcia začala okolo roku 1750, ale dôsledky uvoľňovania skleníkových plynov sa začali zreteľnejšie prejavovať až koncom 19. storočia. Obdobie 1850-1900, kedy zmena klímy ešte nebola identifikovateľná, sa používa na porovnanie súčasnej klímy s klímou bez vplyvu človeka. Globálne otepľovanie: Odhadovaný rast priemernej globálnej teploty zemského povrchu pre zvolené (napríklad 30 ročné) obdobie […]

Čítaj ďalej
Nie je ľadovec ako ľadovec

Zmena klímy na našej planéte sa prejavuje aj zvyšovaním priemerných teplôt. Stúpajúce teploty vplývajú na proces tvorby a topenia ľadovcov. Uvedomme si rozdiel medzi pevninským a morským ľadovcom a vyskúšajme si spolu v jednoduchom pokuse, ako topenie ľadovcov sú­visí so zvyšovaním hladiny mora. Hľadajme cesty, ako môžeme každodennou činnosťou prispieť k znižovaniu našej uhlíkovej stopy, […]

Čítaj ďalej
Pozorovanie ľadovca Pasterze (Alpy, Rakúsko) pomocou diaľkového prieskumu Zeme?

Zaujíma vás, ako sa menia ľadovce vplyvom zmeny klímy? Radi by ste si skúsili prácu so satelitnými snímkami? Zaujíma vás, ako sa zmenila plocha ľadovca od roku 1985 po súčasnosť?

Čítaj ďalej

Partneri

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset