Prihlásenie do programu

Ak chcete svoju školu prihlásiť do programu GLOBE, čítajte prosím ďalej.

Zapojením do programu GLOBE získate

 • zaškolenie učiteľov do programu,
 • metodické materiály a pracovné listy,
 • sadu pomôcok pre bádanie v hodnote 200 Eur,
 • možnosť zapožičania špecializovaných meracích prístrojov pre bádanie,
 • podporu komunity GLOBE škôl z celého Slovenska,
 • príležitosť k spolupráci so školami z celého sveta,
 • ďalšie vzdelávanie formou pravidelných seminárov,
 • možnosť prezentácie vlastných pozorovaní a školských projektov na každoročnej študentskej konferencii,
 • prepojenie s vedcami z rôznych oblastí prírodných vied,
 • odborné prednášky a konzultácie s členmi Vedeckej rady GLOBE,
 • podporu a vedenie koordinátormi z  Inštitútu aplikovanej ekológie DAPHNE,
 • výhradný prístup k materiálom pre GLOBE školy na www.globeslovakia.sk,
 • prístup do medzinárodnej databázy www.globe.gov , kde môžete zdieľať a vyhľadávať údaje z celého sveta.

Ako sa prihlásiť do programu GLOBE?

 1. Zvoľte si dvoch učiteľov, ktorí budú koordinátormi programu GLOBE na Vašej škole.
 2. Vyplňte vstupný dotazník GLOBE
 3. Koordinátor GLOBE z Inštitútu aplikovanej ekológie DAPHNE Vás bude kontaktovať pred začiatkom nového školského roka, kedy bude prebiehať výber nových škôl z celého Slovenska

Poplatok pre zapojenie školy do programu GLOBE

Program GLOBE je financovaný prostredníctvom rôznych projektov, ktoré zabezpečuje DAPHNE.

Podmienkou účasti v programe je úhrada symbolického ročného poplatku, ktorý pokryje časť nákladov na pomôcky, semináre a koordináciu programu.

 • Prvý rok v programe 250 Eur (poplatok zahrňuje základnú sadu bádateľských pomôcok + metodiky a pracovné listy, odborné semináre a metodickú podporu)
 • Prvý rok v programe 130 Eur (bez základnej sady bádateľských pomôcok + metodiky a pracovných listov, poplatok zahrňuje odborné semináre a metodickú podporu)
 • Ďalší rok v programe 110 Eur (poplatok zahrňuje odborné semináre a metodickú podporu)

Predpokladá sa dlhodobé zapojenie školy do programu. Prihlášku preto nie je nutné každoročne obnovovať. Poplatok je potrebné uhradiť vždy pred začiatkom školského roka.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať cez globe@daphne.sk alebo telefonicky na číslo 02/455 24 019.

Partneri

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset