Hydrológia

Spoznáš prírodnú vodu?

Pred prácou v teréne odporúčame diskusiu v triede na tému kvality vody (napr. čo pre nás znamená pojem kvality vody, aká je „dobrá voda“, kde sa nachádza a čo môže jej kvalitu ovplyvniť, apod.). Žiaci sa tak vopred oboznámia so skúmanou problematikou a ľahšie pochopia význam dôkladného mapovania stanovišťa a zberu dát v teréne.

Čítaj ďalej
Vodná hliadka

Skúste žiakov motivovať k pobytu vonku v prírode predstavením „Vodnej hliadky“ ako úvodnej aktivity k výberu a mapovaniu hydrologického stanovišťa. Cieľom je zistiť stav „ohrozenia/znečistenia“ vodného toku/ vodnej plochy v blízkej prírode pozorovaním.

Čítaj ďalej
Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset