Hydrológia

Teplá či studená?

Zaujala vás voda a chcete sa hlbšie ponoriť nielen do témy hydrológia, ako aj do metodiky bádania? Ponúkame vám jednoduchú aktivitu, zameranú na subjektívne vnímanie teploty vody. Pomôže vám natrénovať si kroky bádateľsky orientovaného vzdelávania (BOV). Dôraz kladie na prvé dva kroky: Pre skupinu žiakov budete potrebovať: Bádateľský list na s. 56, podložku, ceruzku, teplomer […]

Čítaj ďalej
Spoznáš prírodnú vodu?

Pred prácou v teréne odporúčame diskusiu v triede na tému kvality vody (napr. čo pre nás znamená pojem kvality vody, aká je „dobrá voda“, kde sa nachádza a čo môže jej kvalitu ovplyvniť, apod.). Žiaci sa tak vopred oboznámia so skúmanou problematikou a ľahšie pochopia význam dôkladného mapovania stanovišťa a zberu dát v teréne.

Čítaj ďalej
Vodná hliadka

Skúste žiakov motivovať k pobytu vonku v prírode predstavením „Vodnej hliadky“ ako úvodnej aktivity k výberu a mapovaniu hydrologického stanovišťa. Cieľom je zistiť stav „ohrozenia/znečistenia“ vodného toku/ vodnej plochy v blízkej prírode pozorovaním.

Čítaj ďalej
Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset