Nápadník aktivít

Ako spia stromy

Príroda okolo nás je pokrytá bielou perinou, ale bádatelia v GLOBE nikdy nespia a sú vždy pripravení objavovať prírodu okolo nás. Nechajte žiakov zahájiť Váš fenologický rok pozorovaním „spiacich“ stromov vo svojom okolí a vyplniť pracovný list„Ako spí môj strom?“

Čítaj ďalej
Pozoruhodné lišajníky 2 – Je môj lišajník starší ako ja?

Našli ste v našej prvej aktivite o lišajníkoch tieto pozoruhodné organizmy na rôznych podkladoch v okolí Vašej školy či domova? Poďme sa bližšie pozrieť na jednu skupinu lišajníkov, konkrétne na lišajníky s kôrovitou stielkou.

Čítaj ďalej
Pozoruhodné lišajníky 1 – Kde všade rastú?

Lišajníky osídľujú najrôznejšie miesta našej planéty (aj severný pól) a odrážajú kvalitu nášho ovzdušia. Tvoria potravu sobov, Laponci a Eskimáci ich melú a miešajú do múky a v niektorých stielkach sú cenné antibiotické látky.

Čítaj ďalej
Spoznáš prírodnú vodu?

Pred prácou v teréne odporúčame diskusiu v triede na tému kvality vody (napr. čo pre nás znamená pojem kvality vody, aká je „dobrá voda“, kde sa nachádza a čo môže jej kvalitu ovplyvniť, apod.). Žiaci sa tak vopred oboznámia so skúmanou problematikou a ľahšie pochopia význam dôkladného mapovania stanovišťa a zberu dát v teréne.

Čítaj ďalej
Vodná hliadka

Skúste žiakov motivovať k pobytu vonku v prírode predstavením „Vodnej hliadky“ ako úvodnej aktivity k výberu a mapovaniu hydrologického stanovišťa. Cieľom je zistiť stav „ohrozenia/znečistenia“ vodného toku/ vodnej plochy v blízkej prírode pozorovaním.

Čítaj ďalej
Pozorovanie oblakov

Pozorujete občas oblaky? Možno vás prekvapí rozmanitosť typov oblakov, ktoré môžeme na oblohe pozorovať.

Čítaj ďalej
Celoročné spoznávanie podľa listov

Listy stromov a krov sa teraz krásne zafarbujú. Využite tento čas na vytvorenie pomôcky, vhodnej na ich spoznávanie resp. spoznávanie daného spoločenstva.

Čítaj ďalej
Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset