Kolobeh uhlíka

Klimatologický slovník

Predindustriálne obdobie (1850-1900): Priemyselná revolúcia začala okolo roku 1750, ale dôsledky uvoľňovania skleníkových plynov sa začali zreteľnejšie prejavovať až koncom 19. storočia. Obdobie 1850-1900, kedy zmena klímy ešte nebola identifikovateľná, sa používa na porovnanie súčasnej klímy s klímou bez vplyvu človeka. Globálne otepľovanie: Odhadovaný rast priemernej globálnej teploty zemského povrchu pre zvolené (napríklad 30 ročné) obdobie […]

Čítaj ďalej
Ako vieme znížiť našu uhlíkovú stopu?

Čo sú to skleníkové plyny?Aký vplyv majú skleníkové plyny na našu klímu?Aké skleníkové plyny produkujeme počas svojich každodenných činností?Čo je to uhlíková stopa?Ako vieme znížiť našu uhlíkovú stopu? Aj vy si so žiakmi kladiete tieto alebo podobné otázky?

Čítaj ďalej
Chcete sa so staršími žiakmi venovať téme Kolobeh uhlíka a chýbajú vám inšpirácie?

Ponúkame vám pracovný list, ktorý vznikol na základe bádateľských skúseností pedagogičiek programu GLOBE z dielne Strednej odbornej školy polytechnickej vo Svite. Pomôže vám natrénovať si kroky bádateľsky orientovaného vzdelávania (BOV), prakticky otestovať prácu so sondami (CO2 a O2) a vyskúšať si vypĺňanie tzv. predikčnej karty pred skúmaním a po jeho ukončení. 

Čítaj ďalej
Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset