„Čľup“ do našej školy v prírode alebo ako sme založili hydrologické stanovište

27. októbra 2020

Teoreticky pripravení s pomôckami v ruke sme sa v slnečný deň babieho leta vybrali hľadať našu „vodu“ na skúmanie.

Vopred sme sa s kolegami zhodli na najdôležitejšom kritériu nášho výberu – čo najkratšej vzdialenosti od školy, aby sme mohli bez časovej náročnosti vykonávať pravidelné merania.

Na našom stanovišti pri Malom Dunaji v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa sme si v trojici rozdelili úlohy – merač, zapisovateľ a fotograf.   V takomto zložení a s pracovnými listami GLOBE sa nám výborne pracovalo, zaznamenali sme a zmapovali všetko potrebné a do hodinky sme boli naspäť aj s prvými vzorkami vody na analýzu. Už sa tešíme na budúci týždeň na nové merania

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset