Bádanie s GLOBE školy stále viac baví

1. júla 2022

Tlačová správa                                                                                                                                   1. júla 2022

Do programu GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) sa v školskom roku 2021/22 zapojilo 43 škôl a vzdelávacích inštitúcií z celého Slovenska, čo oproti minulému (pilotnému) roku predstavuje nárast o 21 škôl. Školy vo svojom okolí realizovali pravidelné merania v oblasti hydrológie, meteorológie či fenológie a zadávali namerané údaje do celosvetovej databázy pod záštitou NASA (The National Aeronautics and Space Administration).  

„V programe GLOBE majú žiaci možnosť skĺbiť prírodné vedy a učenie vonku priamo počas vyučovania, či na záujmových krúžkoch a v ŠKD. Využívame rozmanité pomôcky, vďaka ktorým overujeme kvalitu životného prostredia na vybranom mieste. Praktické merania s prístrojmi GLOBE umožňujú zistiť pH či priehľadnosť vody a overiť si tak kvalitu vody v blízkom jazere, či rieke. Barometer, vlhkomer či zrážkomer spolu s teplomerom v meteorologickej búdke využívajú žiaci-meteorológovia nielen pri predpovedi počasia na školský výlet. K novým GLOBE pomôckam k skúmaniu čistoty ovzdušia patrí prístroj Calitoo, ktorý bol vyvinutý francúzskymi vedcami a sprístupňuje inak náročné meranie vlastností aerosólov vo vzduchu aj žiakom. Prístroj si školy budú môcť zapožičať priamo v  knižniciach American Center v Košiciach a Banskej Bystrici,“ hovorí Barbora Michnová, koordinátorka programu z Inštitútu aplikovanej ekológie DAPHNE.

Svoje dojmy prezradili aj učiteľky zapojené do programu. Ing. Monika Schwartzová zo ZŠ Blatné Remety vidí pozitíva bádania pri sociálne znevýhodnených žiakoch: „Deti sa veľmi tešia na hodiny vonku, sme zapojení aj do konferencie Globe. Zažijú veľa zábavy a ani si neuvedomujú, že sa učia. Vďaka programu sa na veľa vecí pozerajú ináč. Vnímajú, prečo listy na jeseň žltnú, či prečo skôr narastú púčiky lipe umiestnenej v areáli školy a nie medzi budovami a tiež, že aj stromy majú svoj vek a výšku.“ Dopĺňa ju Mgr. Zina Hojerová z 3. ZŠ Senica: „GLOBE v oblasti meteorológie prináša žiakom-pozorovateľom nové pohľady na problematiku. Učia sa pritom nielen ako správne pozorovať a zapisovať zistené údaje, ale dosiahnuté výsledky aj prezentujú. Navyše, malí výskumníci nachádzajú súvislosti, aké im doteraz nenapadli -  napríklad typ oblakov nám napovedá, aké počasie nás čaká a čo prináša pre úrodu a dozrievanie malá oblačnosť, alebo naopak silná oblačnosť.“

Pri bádaní sprevádzajú naše školy okrem Inštitútu DAPHNE aj vedecké inštitúcie ako SHMÚ, Prírodovedecká fakulta UK či Univerzita Mateja Bela. Na záver školského roka sa uskutočnila aj žiacka konferencia v online forme, na ktorej 17 tímov prezentovalo svoje výstupy. Fungovanie programu GLOBE aktuálne finančne podporuje veľvyslanectvo USA na Slovensku, Nadácia SPP a Západoslovenská energetika, a.s. Bez ich pomoci by program na Slovensku nemohol fungovať. Nové školy môžu do programu pristúpiť v školskom roku 2022/23.

Doplňujúce informácie:

  • GLOBE využíva osvedčené metódy bádateľsky orientovaného vzdelávania. Žiaci trénujú výskumné zručnosti, ktoré využívajú pri realizácii vlastných vedeckých projektov. Na výskum nadväzujú konkrétne akcie na zlepšenie životného prostredia v okolí školy. V tomto školskom roku sme zo šiestich tém priniesli pre učiteľov prvé tri. V meteorológii žiaci pravidelne sledujú stav atmosféry v okolí svojej školy a merajú ukazovatele, ako je teplota a vlhkosť vzduchu, množstvo zrážok a ich kyslosť. Všímajú si oblačnosť a typy oblakov. V hydrológii merajú vlastnosti vody (teplotu, obsah niektorých látok vo vode - napr. dusitany) a skúmajú výskyt vodných bezstavovcov. Vo fenológii sledujú opakujúce sa zmeny v prírode v priebehu roka – napr. pučanie stromov alebo  farbenie listov. Školám sme na výskum poskytli rôzne potrebné pomôcky a materiály.
  • Viac informácií o program GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) nájdete na slovenskej stránke www.globeslovakia.sk alebo na hlavnej stránke programu www.globe.gov .
  • 7 dôvodov, prečo sa do programu zapojiť, nájdete TU. Zoznam zapojených škôl nájdete TU.
  • V rámci fenológie sa slovenskí žiaci zapojili aj do európskej fenologickej kampane. Na jeseň skúmali postupné zmeny sfarbenia listov a ich čas opadu, na jar pučanie stromov. Zaujímavé sú následné porovnania získaných dát s inými krajinami alebo s predchádzajúcimi rokmi, ktoré môžu poukazovať na klimatické výkyvy teploty.
  • Pomocou aplikácie GLOBE Observer sa môže do zadávania údajov zapojiť aj verejnosť.
  • Nové školy môžu do programu pristúpiť v školskom roku 2022/23, záujem je potrebné nahlásiť TU.
Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset