GLOBE GAMES 2022

14. júna 2022

V dňoch 26. 5. - 29. 5. 2022 sa uskutočnilo medzinárodné stretnutie GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) Games. Stretnutie je vyvrcholením programu GLOBE v Českej republike a má byť zdrojom inšpirácie, motivácie, zážitkov a priestorom pre nadviazanie nových kontaktov.

Aj Gymnázium Janka Kráľa zo Zlatých Moraviec sa zúčastnilo stretnutia (po prvý krát) a my vám prinášame skrátený článok od pani učiteľky Minárovej. Celý článok nájdete TU.

Študentky z 2. A triedy Adela Tenkelová a Viktória Ďurišová prezentovali svoje bádateľské poznatky v téme Vplyv klimatických zmien na pučanie rôznych druhov stromov. Pozorovali stromy pagaštan konský a brezu previsnutú v období jari a sledovali, ako sa menia púčiky na vybraných stromoch počas zmien teploty a zrážok. Výsledky pozorovania v rovnakých podmienkach im prezradili rôzne spoločné, ale aj odlišné zmeny vo vývine púčikov.

Ďalší tím tvorili Aneta Taušová, Diana Šabová, Kristína Kováčová, Vanesa Kandráčová v téme Vplyv čistoty vody na organizmy žijúce v rieke Žitava. Vychádzal z polročného pozorovania vody v centre Zlatých Moraviec. Pravidelným meraním a pozorovaním toku zistili, že vplyvom počasia sa mení nielen hladina vody, ale aj jej fyzikálne a chemické vlastnosti (napr. teplota, priehľadnosť, zloženie, vegetácia vody). Dôkladné pozorovanie im ukázalo, že dôsledok zmien pôsobí aj na život organizmov žijúcich v rieke.

Základná škola J. V. Sládka v Zbirohu hostila 4 dni približne 30 tímov z Holandska, Ukrajiny, Slovenska a Čiech spolu s ich učiteľmi a odborníkmi z univerzít, zo vzdelávacieho centra TEREZA a ďalšími nadšencami bádania, ktorí pomáhajú zlepšovať životné prostredie vo svojom okolí.

Vo štvrtok 26. 5. 2022 prebehla v poobedňajších hodinách registrácia účastníkov a ubytovanie na základnej škole v Zbirohu. Po večeri sme sa všetci stretli v miestnom kine na slávnostnom otvorení.

Piatok 27. 5. 2022 bol dňom, kedy sa konala študentská konferencia. Pred jej začatím sa uskutočnilo slávnostné otvorenie, ktorého špeciálnymi hosťami boli minister školstva ČR Peter Gazdík a zástupca kultúry Veľvyslanectva USA v ČR Todd Jurkowski. Tímy boli rozdelené podľa tém do jednotlivých tried, kde prezentovali poznatky a skúsenosti zo svojej bádateľskej praxe pred komisiou. Poobedňajšie aktivity pokračovali ďalšou časťou študentskej konferencie, zvanou trhovisko. Slávnostné zakončenie konferencie prebehlo gúľaním „zemegule“ od základnej školy ulicami Zbirohu až na námestie. Deň zavŕšila fyzikálna show, na ktorej mohli študenti pozorovať rôzne pokusy.

V sobotu 28. 5. 2022 sme si vybrali rôzne terénne workshopy v okolí Zbirohu - Cesta do praveku, Náučná cesta pod korunami stromov, či Pozorovanie vodných mikroorganizmov. Poobede sme mali prednášku s názvom Čo spolu dokáže človek a jeho štvornohý kamarát z chovnej stanice psov HUSKY. Sobotný večer ukončilo neformálne záhradné posedenie s ostatnými účastníkmi konferencie. Opekačku sme začali spoločnou hrou „Poznaj svojho učiteľa“ a pokračovali vo veselej zábave.

Nedeľa 29. 5. 2022 sa v Zbirohu niesla v duchu raňajok, balenia a lúčenia.

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset