Medzinárodný program GLOBE funguje na Slovensku už niekoľko mesiacov

14. mája 2021

Tlačová správa                                                                                                      

Medzinárodný vzdelávací program, v ktorom žiaci skúmajú prírodu a aktívne zlepšujú životné prostredie v okolí svojej školy, známy pod názvom GLOBE, u nás funguje od októbra 2020. Slovensko sa stalo v poradí 123. krajinou na svete, ktorá sa ku programu pripojila. 54 učiteľov z 23 inštitúcií vzdeláva tisícku žiakov modernou metódou a získané údaje zadávajú priamo do databázy NASA. Pri bádaní ich sprevádzajú aj slovenské vedecké inštitúcie ako SHMÚ, Prírodovedecká fakulta UK či Univerzita Mateja Bela. Nové školy môžu do programu pristúpiť v školskom roku 2021/22.

„GLOBEvyužíva osvedčené metódy bádateľsky orientovaného vzdelávania. Žiaci trénujú výskumné zručnosti, ktoré využívajú pri realizácii vlastných vedeckých projektov. Na výskum nadväzujú konkrétne akcie na zlepšenie životného prostredia v okolí školy. V tomto školskom roku sme zo šiestich tém priniesli pre učiteľov prvé tri. V meteorológii žiaci pravidelne sledujú stav atmosféry v okolí svojej školy a merajú ukazovatele, ako je teplota a vlhkosť vzduchu, množstvo zrážok a ich kyslosť. Všímajú si oblačnosť a typy oblakov. V hydrológii merajú vlastnosti vody (teplotu, obsah niektorých látok vo vode - napr. dusitany) a skúmajú výskyt vodných bezstavovcov. Vo fenológii sledujú opakujúce sa zmeny v prírode v priebehu roka – napr. pučanie stromov, alebo  farbenie listov. Školám sme na výskum poskytli rôzne potrebné pomôcky a materiály,“ vysvetľuje Martina Badidová, PR manažérka z Inštitútu aplikovanej ekológie DAPHNE.

GLOBE podporuje aj Ministerstvo životného prostredia SR, jeho spusteniu na Slovensku predchádzal podpis Memoranda o spolupráci medzi ministerstvom a NASA. Ako hovorí minister Ján Budaj: „Uvedomujeme si, že práve vzdelávanie mladej generácie môže významne zmeniť postoj k ochrane životného prostredia v budúcnosti. Program je špecifický tým, že vytvára komunitu žiakov a učiteľov presahujúcu hranice Slovenska.  Zapojením získajú nielen prístup do celosvetovej databázy nameraných dát o životnom prostredí na Zemi, ktorú spravuje NASA, ale majú i možnosť zapojiť sa do aktuálnych celosvetových kampaní, medzinárodných projektov, expedícií a stretnutí.“

„Program GLOBE učí mladých ľudí na Slovensku prírodnú vedu, kritické myslenie a tímovú prácu a aktívne zapája verejnosť do dôležitých tém, akou je napríklad klimatická zmena. Vopred sa teším na všetky fascinujúce možnosti, ako slovenskí učitelia a študenti spolupracujú s vedcami z NASA, a tak im pomáhajú pri ich výskume,“ povedala Bridget Brink, veľvyslankyňa USA na Slovensku.

Slovenské školy zadávajú do NASA údaje priebežne. Veľkou motiváciou pre nich bol aj májový webinár s Petrom Falconom z NASA. Ukázal im, ako NASA priamo využíva údaje namerané žiakmi na spresňovanie činnosti satelitov.  Webinár zorganizovalo veľvyslanectvo USA na Slovensku v spolupráci s Inštitútom DAPHNE, na podujatí sa zúčastnil aj minister životného prostredia.

Doplňujúce informácie:

  • Viac informácií o program GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) nájdete na slovenskej stránke www.globeslovakia.sk alebo na hlavnej stránke programu www.globe.gov .
  • 7 dôvodov, prečo sa do programu zapojiť, nájdete TU. Zoznam zapojených škôl nájdete TU.
  • V rámci fenológie slovenskí žiaci  na jeseň skúmali postupné zmeny sfarbenia listov a ich čas opadu, na jar pučanie stromov. Zaujímavé sú následné porovnania získaných dát  s inými krajinami alebo s predchádzajúcimi rokmi, ktoré môžu poukazovať na klimatické výkyvy teploty.
  • Pomocou aplikácie GLOBE Observer sa môže do zadávania údajov zapojiť aj verejnosť.
  • Nové školy môžu do programu pristúpiť v školskom roku 2021/22, záujem je potrebné nahlásiť emailom na globe@daphne.sk.
Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset