Vodná hliadka - Hydrológia

2. októbra 2020

Skúste žiakov motivovať k pobytu vonku v prírode predstavením „Vodnej hliadky“ ako úvodnej aktivity k výberu a mapovaniu hydrologického stanovišťa. Cieľom je zistiť stav „ohrozenia/znečistenia“ vodného toku/ vodnej plochy v blízkej prírode pozorovaním.

Žiakom rozdajte jednoduchý dotazník z pracovného listu „Voda na jedno použitie?“, ktorý vyplnia na mieste, ktoré bude dvojica, resp. trojica „mapovať“. V časti „Čo môžem urobiť ja?“ žiaci napíšu, čo by urobili pre zlepšenie súčasného stavu (brigáda spojená s čistením, označenie územia – vyrobenie tabuliek a podobne). Starší žiaci môžu priložiť aj fotografie. Následne krátko prezentujú svoje pozorovania a návrhy pre triedou, prípadne vystavia na nástenke.

Viac informácii:

Vodná hliadka

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset