Pozvánka na webinár s vedkyňou z NASA

15. februára 2024

Milé pani učiteľky/Milí páni učitelia/Milí žiaci,

pozývame vás na  webinár, ktorý vám umožní nahliadnuť do sveta vedy očami výskumníčky NASA

Cynthie “Cyndi” Hall.

Cynthia Hall je v súčasnosti podpornou vedkyňou v Divízii vedy o Zemi pri NASA v Washington, DC. Vo svojej práci sa zameriava na podporu začínajúcich výskumníkov. 

Vďaka svojej špecializácii na diaľkový prieskum Zeme a skúsenostiam v oblasti vzdelávania, dokáže osloviť široké spektrum poslucháčov od vedcov, cez študentov, politikov až po laickú verejnosť. 

Čo sa dozviete?

  • Aký vplyv na spoločnosť má vedecká práca a zbieranie poznatkov o Zemi v NASA pre spoločnosť.
  • Základy diaľkového prieskumu a jeho využitie v súčasnej vede o Zemi.
  • Ako možno dostupné vedecké informácie použiť v prospech miestnych komunít.

Pre koho je webinár určený:

Pre študentov, mladých vedcov, pedagógov a všetkých, ktorí majú záujem o vedecký výskum a jeho aplikácie v reálnom svete aj mimo škôl v GLOBE.

Webinár bude v anglickom jazyku bez tlmočenia.

Dátum a Čas: 28. 2. 2024 o 14:00

Miesto: Online (odkaz na webinár bude zaslaný zaregistrovaným účastníkom)

Registrovať sa, prípadne vopred  položiť svoju otázku pre Cyndi môžete  do pondelka 26.2.2024 kliknutím  tu: GLOBE webinár 2/2024 (google.com)

Toto podujatie sa uskutoční v rámci návštevy vďaka programu Embassy Science Fellow na US Embassy vo Viedni (UNVIE) a vďaka projektu Ecovisit SKAT z programu INTERREG SK-AT.

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset