Program GLOBE zahájil svoj druhý rok na Slovensku

22. októbra 2021

Medzinárodný vzdelávací program GLOBE, v ktorom žiaci skúmajú prírodu a aktívne zlepšujú životné prostredie v okolí svojej školy, pokračuje aj školskom roku 2021/22. Vo svete je do neho zapojených 126 krajín, vrátane všetkých 27 krajín Európskej únie. Získané údaje z pravidelných meraní v prírode žiaci zadávajú priamo do databázy NASA, ktorá aktuálne obsahuje viac než 208 miliónov záznamov z celého sveta.

"GLOBE v novom školskom roku sa na Slovensku rozrástol na 43 škôl a vzdelávacích centier s 97 učiteľmi – pridalo sa k nám 21 nových škôl. Už druhý školský rok ho koordinuje Inštitút DAPHNE. Tréning nových škôl na Slovensku prebehol v októbri. Vďaka grantovej podpore je zapojenie do medzinárodného programu GLOBE umožnené aj žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, a to v rámci  projektu „ V bádaní nás nič nezastaví“ cez výzvu ⧣mamnato špeciál Slovenskej Sporiteľne. Bádalo v ňom 119 žiakov a 8 učiteľov zo 4 škôl v okresoch Revúca, Malacky, Gelnica a Kežmarok,“ približuje Martina Brinzíková Badidová z Inštitútu DAPHNE.

„V programe GLOBE sme si na úvod vybrali fenológiu, pre ktorú sa žiaci dokázali úžasne nadchnúť. Pozorovania v prírode nám tiež pomohli prekonať adaptačné obdobie po dištančnom vzdelávaní. Deti sa veľmi tešia na to, čo objavujú a stávajú sa z nich malí milovníci prírody, čo je pre mňa asi to najväčšie zadosťučinenie“, hovorí učiteľka Zuzana Ondriášová zo zapojenej Základnej školy v Plaveckom Štvrtku. Žiaci z tejto školy sa začiatkom októbra dokonca zúčastnili Euroázijskej konferencie GLOBE, kde spolu s učiteľmi prezentovali svoje bádateľské aktivity v anglickom jazyku.  Zapojením v programe GLOBE si tak žiaci nielen budujú vzťah k prostrediu, ktoré ich obklopuje, ale si rozvíjajú aj svoje komunikačné a jazykové schopnosti a tímovú prácu. Fenológia skúma opakujúce sa javy v prírode – napr. pučanie stromov na jar, alebo opad listov na jeseň.

„Na každej škole sú vyškolení minimálne 2 učitelia, aby sme zabezpečili možnosť vzájomnej spolupráce v tíme GLOBE. Okrem Inštitútu DAPHNE sprevádzajú naše školy pri bádaní aj členovia Vedeckej rady GLOBE z inštitúcii ako SHMÚ, Ministerstvo životného prostredia SR, Prírodovedecká fakulta UK či Univerzita Mateja Bela. Fungovanie programu GLOBE aktuálne finančne podporuje veľvyslanectvo USA na Slovensku, Západoslovenská energetika, a.s., Nadácia Slovenskej sporiteľne  a Nadácia SPP. Zapojenie 8 škôl z okresu Senica je umožnené vďaka projektu cezhraničnej spolupráce s názvom „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT bilingválne“ (BIG_ling SK-AT) v rámci kooperačného programu INTERREG V-A Slovensko-Rakúsko. Bez ich pomoci by program na Slovensku nemohol fungovať,“ uzatvára Barbora Michnová, koordinátorka programu GLOBE z Inštitútu DAPHNE.

Doplňujúce informácie:

  • GLOBEvyužíva osvedčené metódy bádateľsky orientovaného vzdelávania. Žiaci trénujú výskumné zručnosti, ktoré využívajú pri realizácii vlastných vedeckých projektov. Na výskum nadväzujú konkrétne akcie na zlepšenie životného prostredia v okolí školy. V meteorológii žiaci pravidelne sledujú stav atmosféry v okolí svojej školy a merajú ukazovatele, ako je teplota a vlhkosť vzduchu, množstvo zrážok a ich kyslosť. Všímajú si oblačnosť a typy oblakov. V hydrológii merajú vlastnosti vody (teplotu, obsah niektorých látok vo vode - napr. dusitany) a skúmajú výskyt vodných bezstavovcov. Vo fenológii sledujú opakujúce sa zmeny v prírode v priebehu roka – napr. pučanie stromov alebo sfarbovanie listov. Školám na výskum poskytujeme pomôcky a metodické materiály.
  • Viac informácií o program GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) nájdete na slovenskej stránke www.globeslovakia.sk alebo na medzinárodnej stránke programu www.globe.gov .
  • 7 dôvodov, prečo sa do programu zapojiť, nájdete TU. Zoznam zapojených škôl nájdete TU.
  • Pomocou aplikácie GLOBE Observer sa môže do zadávania údajov zapojiť aj verejnosť.
  • Videá: Náš prvý rok v GLOBE, Ako prebiehal program GLOBE v klube Slnečnica, Program GLOBE v ZŠ Plavecký Štvrtok.
Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset