Skúmame kvalitu ovzdušia – nová knižka k aerosólom

7. júla 2022

Prečo v GLOBE skúmame aerosóly? Aerosóly sú malé častice v atmosfére. Prirodzenými zdrojmi aerosólov sú napríklad rastlinné pele, morská soľ, púštny prach, prach zo sopečných erupcií a dym z lesných požiarov. Aerosóly, ktoré vznikajú pôsobením človeka, sú splodiny uvoľňované do ovzdušia spaľovaním fosílnych palív, pri výrobe chemických látok v továrňach a pri zmenách vo využívaní krajiny (vyrubovanie lesov, ťažba nerastných surovín, a pod.). Kvalitu ovzdušia ovplyvňuje množstvo splodín vo vzduchu.

Okrem toho, aerosóly prispievajú k tvorbe oblakov tým, že fungujú ako jadrá kondenzujúceho mraku. Aerosóly majú tiež vplyv na klímu Zeme. Niektoré aerosóly odrážajú prichádzajúce slnečné žiarenie späť do vesmíru a iné aerosóly toto slnečné žiarenie pohlcujú, podľa toho, z čoho dané aerosóly sú. Tieto procesy majú ohrievací alebo ochladzujúci účinok na atmosféru a prispievajú k otepľovaniu alebo ochladzovaniu našej planéty.

Chcete sa dozvedieť o aerosóloch viac a sami ich preskúmať? Prečítajte si príbeh z knižky "Čo sa deje v atmosfére? Farby na oblohe" a dozviete sa, čo Šimon, Anna a Daniel zistili o kvalite ovzdušia a farbách dúhy. Pre zábavu prikladáme dva obrázky z knižky ako omaľovánku.

Na príbeh Čo sa deje v atmosfére? Farby na oblohe nadväzujú praktické lekcie s pracovnými listami, ktoré Vám prinášame v ďalších príspevkoch.

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset