Pozvánka na webinár s vedkyňou z NASA

Milé pani učiteľky/Milí páni učitelia/Milí žiaci,

pozývame vás na  webinár, ktorý vám umožní nahliadnuť do sveta vedy očami výskumníčky NASA

Cynthie “Cyndi” Hall.

Cynthia Hall je v súčasnosti podpornou vedkyňou v Divízii vedy o Zemi pri NASA v Washington, DC. Vo svojej práci sa zameriava na podporu začínajúcich výskumníkov. 

Vďaka svojej špecializácii na diaľkový prieskum Zeme a skúsenostiam v oblasti vzdelávania, dokáže osloviť široké spektrum poslucháčov od vedcov, cez študentov, politikov až po laickú verejnosť. 

Čo sa dozviete?

Pre koho je webinár určený:

Pre študentov, mladých vedcov, pedagógov a všetkých, ktorí majú záujem o vedecký výskum a jeho aplikácie v reálnom svete aj mimo škôl v GLOBE.

Webinár bude v anglickom jazyku bez tlmočenia.

Dátum a Čas: 28. 2. 2024 o 14:00

Miesto: Online (odkaz na webinár bude zaslaný zaregistrovaným účastníkom)

Registrovať sa, prípadne vopred  položiť svoju otázku pre Cyndi môžete  do pondelka 26.2.2024 kliknutím  tu: GLOBE webinár 2/2024 (google.com)

Toto podujatie sa uskutoční v rámci návštevy vďaka programu Embassy Science Fellow na US Embassy vo Viedni (UNVIE) a vďaka projektu Ecovisit SKAT z programu INTERREG SK-AT.

Prvý tohtoročný webinár GLOBE s názvom „O krok bližšie ku GLOBE Games“ sa uskutoční online v utorok 30.1.2024 v čase medzi 14:00-15:00 h na platforme ZOOM.

Na januárovom webinári sa zameriame na tému Meteorológia, ktorú si viaceré školské tímy zvolili ako tému príspevku na konferenciu v rámci GLOBE Games 2024 a ukážeme si príklad prezentovaného príspevku z predchádzajúcich GLOBE Games.

Diskusia:

Ako zvyčajne, necháme priestor aj na zdieľanie Vašich skúseností, úspechov či trampôt pri meraniach a nezodpovedané otázky.

Ak ste GLOBE škola (žiak alebo pedagóg), prihlásiť sa môžete do štvrtka 25. januára (vrátane) cez formulár Webinár GLOBE Slovensko 1/2024

Teší sa na Vás tím GLOBE Slovensko!

Súčasťou tohtoročného Regionálneho stretnutia GLOBE v Rige boli aj naše dve pani učiteľky zo Strednej odbornej školy polytechnickej J. A. Baťu vo Svite - Martina Gánovská a Adriana Mlynská.

Toto podujatie spojilo pedagógov, vedcov a nadšencov pre životné prostredie z 24 krajín Európy a Eurázie, aby diskutovali o tom, ako môžeme pozitívne ovplyvniť naše životné prostredie.

Workshopy a tréningy boli plné nápadov a inšpirácie. Venovali sa témam ako výskum úrodnosti pôdy pomocou dážďoviek, biomimikry, monitoring kvality vzduchu, diaľkový prieskum Zeme a iné.

Skúsenosti zúročíme v Programe GLOBE v rámci aktivít realizovaných vďaka finančnej podpore U.S.Embassy Bratislava a Nadácie SPP.
Ďakujeme 😊

Základná škola v Plaveckom Štvrtku je už štvrtý rok zapojená do medzinárodného vzdelávacieho programu GLOBE, v rámci ktorého žiaci skúmajú prírodu a aktívne zlepšujú životné prostredie v okolí školy. So svojím bádateľským tímom sa neučia iba prírodopis či matematiku, ale používaním vedeckých metód sa venujú aj témam ako meteorológia, hydrológia, fenológia, či kolobeh uhlíka. Ich aktivity prišiel podporiť americký veľvyslanec na Slovensku Gautam A. Rana.

V areáli Banárka pri Jakubovských rybníkoch, kde škola dočasne pôsobí, sa žiaci venovali aktivitám, ako napríklad výpočtu výšky stromov s pomocou klinometra a goniometrických funkcií alebo hydrologickým meraniam, pri ktorých skúmali priehľadnosť vody, teplotu, vodivosť a pH. Do bádania sa aktívne zapojil aj veľvyslanec - spolu so žiakmi si vyskúšal meranie teploty vody z blízkeho potoka a Jakubovského rybníka.

„Program GLOBE robí vedu príťažlivejšou pre mladých ľudí, ako ste vy. Je to spôsob, ako sa spojiť s komunitou výskumníkov,“ povedal vo svojom príhovore veľvyslanec. „Som nadšený, že Slovensko je jeho súčasťou. “Dáta, ktoré žiaci zbierajú, slúžia vedcom k overovaniu rôznych hypotéz, a sú k dispozícií aj širokej verejnosti. Do databázy, ktorú využíva aj NASA, prispeli slovenskí žiaci doposiaľ viac ako 4 000 nameranými údajmi.

Program GLOBE na Slovensku koordinuje Inštitút DAPHNE. Takmer 50-tim zapojeným školám poskytuje pomôcky, prístroje a metodické materiály na realizáciu meraní, sprostredkúva im účasť na medzinárodných kampaniach a konferenciách, pre učiteľov organizuje pravidelné webináre a stretnutia s odborníkmi.

„Teší nás, že do programu sa v školskom roku 2023/24 zapojilo sedem nových škôl z rôznych kútov Slovenska. Pri bádaní sprevádzajú naše školy aj slovenské vedecké inštitúcie ako SHMÚ, Prírodovedecká fakulta UK či pracovníci Správ chránených území, ktorí so žiakmi realizujú napríklad praktické exkurzie v teréne. Pripravujeme aj prvé slovenské Globe Games, štvordňové stretnutie učiteľov a študentov, ktoré bude vyvrcholením celoročného programu a uskutoční sa v júni 2024.“ vysvetľuje Ján Šeffer, riaditeľ inštitútu DAPHNE.

Viac informácií o programe GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) nájdete na slovenskej stránke www.globeslovakia.sk alebo na hlavnej stránke programu www.globe.gov.

Fungovanie programu GLOBE aktuálne finančne podporuje Veľvyslanectvo USA na Slovensku a Nadácia SPP.

Základná škola v Plaveckom Štvrtku pripravuje výnimočné podujatie. Svojimi aktivitami bližšie predstaví medzinárodný vzdelávací program GLOBE, do ktorého je zapojených 127 krajín sveta. Cieľom programu je vzdelávanie žiakov v oblasti ochrany prírody formou výskumných aktivít a monitorovania kvality životného prostredia. Na Slovensku prebieha už štvrtý rok, zapojených je vyše 100 učiteliek a učiteľov z viac ako 50-tich škôl a vzdelávacích inštitúcií. Do databázy, ktorú využíva aj NASA, prispeli doposiaľ slovenskí žiaci viac ako 3 544 nameranými údajmi.

Cieľom podujatia je zviditeľniť aktivity, ktoré zanietení učitelia a žiaci v rámci programu GLOBE realizujú, inšpirovať ďalšie školy k budovaniu vzťahu k vede, sprostredkovať radosť z bádania a zdôrazniť silu vzájomnej  spolupráce. Pozvanie prijal aj americký veľvyslanec Gautam A. Rana a štátna tajomníčka MŽP SR Katarína Butkovská.

Program Globe na Slovensku koordinuje Inštitút DAPHNE. Školám poskytuje pomôcky, prístroje a metodické materiály na realizáciu meraní v oblastiach ako meteorológia, hydrológia, fenológia a kolobeh uhlíka. Pre učiteľov organizuje pravidelné webináre s odborníkmi, ako aj osobné stretnutia. Školám sprostredkúva v priebehu školského roka zapojenie do rôznych medzinárodných kampaní a konferencií.  

„Teší nás, že do medzinárodného programu GLOBE na Slovensku sa zapájajú aj školy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, napr. aj z rómskych komunít. Veľmi ich bavia praktické bádateľské aktivity a učenie vonku im pomáha nachádzať vzťah k prostrediu vo svojom okolí“, vysvetľuje Jana Menkynová, z programu GLOBE na Slovensku.

Podrobnosti podujatia:

Dátum: piatok 22.9.2023 od 11.00 hodiny (orientačné ukončenie o 12.20 hod)
Areál Banárka pri Jakubovských rybníkoch

Hlavné body programu:

Viac informácií: Jana Menkynová, menkynova@daphne.sk, 0918 700 272
PR: Mária Filová, filova@daphne.sk, 0905 981 613

Viac informácií o program GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) nájdete na slovenskej stránke www.globeslovakia.sk alebo na hlavnej stránke programu www.globe.gov.

Fungovanie programu GLOBE aktuálne finančne podporuje Veľvyslanectvo USA na Slovensku a Nadácia SPP.

Pozícia: Koordinátor/ka programu GLOBE na Slovensku

Zamestnávateľ: DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie

Miesto práce: Podunajská 24, Bratislava

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: možný ihneď, prípadne podľa dohody

Celková mzda: od 1600 EUR/mesiac (BTTO). Finálna úroveň mzdy závisí od profesijnej kvalifikácie a skúseností.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

Hľadáme do svojho tímu koordinátora/koordinátorku programu GLOBE pre Slovensko. GLOBE je medzinárodný vzdelávací program, v ktorom žiaci skúmajú prírodu a aktívne zlepšujú životné prostredie v okolí svojej školy. V programe je zapojených vyše 50 slovenských škôl.

Viac informácií o programe sa dozviete na: GLOBE Slovensko

Náplň práce: 

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie a skúsenosti:

            vzdelanie so zameraním na prírodovedné odbory (alebo pedagogické minimum),

Čo ponúkame?

 Informácie o výberovom konaní

Ak Vás ponuka zaujala, svoje CV a motivačný list pošlite na daphne@daphne.sk

Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené podmienky. V tejto fáze ponúkame zmluvu na 12 mesiacov s pravdepodobnosťou predĺženia, so skúšobnou dobou 3 mesiace. Preferujeme čo najskorší možný termín nástupu. V prípade, ak nás Váš životopis osloví, ponúkame diskusiu o možnom termíne nástupu.

Zaslaním Vášho životopisu súhlasíte so spracovaním, správou a archiváciou Vašich osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vo štvrtok 22. júna 2023 sa tešíme na tradičnú konferenciu žiakov a žiačok základných a stredných škôl zapojených v medzinárodnom vzdelávacom programe GLOBE!

Žiaci a žiačky zo 14 tímov budú prezentovať výsledky svojej bádateľskej práce počas celého školského roka:

Tešíme sa z vašej aktívnej práce a držíme palce do ďalších objavných pozorovaní!

Tím GLOBE Slovensko

Pozývame učiteľky a učiteľov na  bezplatné prezenčné semináre GLOBE, ktoré sa budú konať v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice a American Spaces v mestách Banská Bystrica a Košice.

Čaká vás:

PRIHLÁSTE SA čo najskôr cez formulár – do Banskej Bystrice TU a do Košíc TU.

Základné informácie:

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať cez email globe@daphne.sk.

Program si pozrite tu:

Badatelske_seminare_jar 2023_program

Semináre sa uskutočňujú vďaka finančnej podpore Veľvyslanectva USA na SlovenskuNadácie SPP.

Vedeli ste, že tohtoročný Deň Zeme je zároveň 28. výročím medzinárodného programu GLOBE vo svete?

Oslávme spoločne tento sviatok Zeme aktívnym zapojením v triede/škole/rodine a zdieľajme svoje nápady aj v celej GLOBE komunite. 

V tomto 45-minútovom vysielaní na YouTube vám THE GLOBE PROGRAM prináša mnohé tváre a hlasy GLOBE: študentky a študenti, učiteľky a učitelia, sponzori, Regionálne koordinačné kancelárie, Implementačná kancelária GLOBE, zamestnanci GLOBE Observer ako aj tím GLOBE Slovensko vám želajú šťastný Deň Zeme 😊!

Partneri

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset