Príroda okolo nás je pokrytá bielou perinou, ale bádatelia v GLOBE nikdy nespia a sú vždy pripravení objavovať prírodu okolo nás. Nechajte žiakov zahájiť Váš fenologický rok pozorovaním „spiacich“ stromov vo svojom okolí a vyplniť pracovný list„Ako spí môj strom?“

Svoje zimné pozorovania spiacej prírody môžu žiaci zdieľať s ostatnými spolužiakmi aj počas dištančného vzdelávania formou krátkej prezentácie, koláže fotiek alebo kresieb.  

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset