Listy stromov a krov sa teraz krásne zafarbujú. Využite tento čas na vytvorenie pomôcky, vhodnej na ich spoznávanie resp. spoznávanie daného spoločenstva.

Vyberte sa von na školský dvor, do lesa či parku a nazbierajte si listy stromov a kríkov. Dobre ich vylisujte (napr. medzi knihami oddelené

novinovým papierom), aby sa dobre laminovali a nepoškodili laminovaciu fóliu alebo laminovačku. Potom ich zalaminujte do lesklej laminovacej fólie. Takéto listy povystrihujte (strihajte min. 0,5 cm od okraja listu), predierkujte dierkovačom a navlečte na špagát (veľkosti min. 65 cm, aby prešiel aj cez hlavu dospelého). Konkrétne druhy listov si môžete zaradiť podľa biotopov (napr. lužný les) či území, kam obvykle chodíte (napr. park, záhrada) a pred aktivitou si len vyberte, ktoré využijete.

Materiál: laminovacie fólie lesklé (veľkosť a počet podľa veľkosti a počtu listov), laminovačka, vylisované listy rôznych stromov a krov, nožnice, špagát

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset