Vedeli ste, že lišajníky fungujú v prírode ako bioindikátory kvality ovzdušia? Ich telo prijíma vodu, minerály a iné chemické zlúčeniny celým povrchom stielky, a preto na nich jedovaté látky účinkujú veľmi rýchlo. Citlivosť lišajníkov na znečistenie ovzdušia závisí predovšetkým od typu stielky a substráte, na ktorom lišajník rastie.

Pre rozprúdenie diskusie k téme kvality ovzdušia nechajte žiakov v pracovnom liste nájsť cestu k správnemu lišajníku. Identifikujte typ stielky a použite internetové zdroje k vyhľadaniu farby a substrátu uvedených lišajníkov.

TIP: Zadajte žiakom tvorivú úlohu  - vytvoriť v skupinách model jedného z uvedených lišajníkov z ľubovoľného materiálu.

Pre ďalšie bádanie v prírode a určovanie bežných druhov lišajníkov odporúčame náš identifikačný kruh (Lišajníky Karpát), dostupný v e-shope DAPHNE.

Foto v úvode: bradatec srstnatý (Usnea hirta)

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset