Na záver našej série aktivít k lišajníkom prinášame pracovný list s pravdivými a nepravdivými tvrdeniami. Pre zopakovanie a upevnenie získaných vedomostí o lišajníkoch môžu žiaci vypracovať úlohu samostatne alebo v skupinách a následne diskutovať svoje odpovede. Taktiež môžete rozdeliť tvrdenia tak, aby každý žiak mal za domácu úlohu zdôvodniť jedno z nich a uviesť vysvetlenie, či vyhľadať doplňujúce údaje k danej téme.

TIP: Urobte si so žiakmi lišajníkovú čajovú prestávku. Pripravte pre žiakov čaj z pľuzgierky islanskej Cetraria islandica, ktorý je bežne dostupný v podobe prieduškových čajových zmesí a dochuťte ho medom pre voňavú bodku za vašim lišajníkovým bádaním.

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset