Americký veľvyslanec skúmal vodu z rybníka so žiakmi z Plaveckého Štvrtku.

22. septembra 2023

Základná škola v Plaveckom Štvrtku je už štvrtý rok zapojená do medzinárodného vzdelávacieho programu GLOBE, v rámci ktorého žiaci skúmajú prírodu a aktívne zlepšujú životné prostredie v okolí školy. So svojím bádateľským tímom sa neučia iba prírodopis či matematiku, ale používaním vedeckých metód sa venujú aj témam ako meteorológia, hydrológia, fenológia, či kolobeh uhlíka. Ich aktivity prišiel podporiť americký veľvyslanec na Slovensku Gautam A. Rana.

V areáli Banárka pri Jakubovských rybníkoch, kde škola dočasne pôsobí, sa žiaci venovali aktivitám, ako napríklad výpočtu výšky stromov s pomocou klinometra a goniometrických funkcií alebo hydrologickým meraniam, pri ktorých skúmali priehľadnosť vody, teplotu, vodivosť a pH. Do bádania sa aktívne zapojil aj veľvyslanec - spolu so žiakmi si vyskúšal meranie teploty vody z blízkeho potoka a Jakubovského rybníka.

„Program GLOBE robí vedu príťažlivejšou pre mladých ľudí, ako ste vy. Je to spôsob, ako sa spojiť s komunitou výskumníkov,“ povedal vo svojom príhovore veľvyslanec. „Som nadšený, že Slovensko je jeho súčasťou. “Dáta, ktoré žiaci zbierajú, slúžia vedcom k overovaniu rôznych hypotéz, a sú k dispozícií aj širokej verejnosti. Do databázy, ktorú využíva aj NASA, prispeli slovenskí žiaci doposiaľ viac ako 4 000 nameranými údajmi.

Program GLOBE na Slovensku koordinuje Inštitút DAPHNE. Takmer 50-tim zapojeným školám poskytuje pomôcky, prístroje a metodické materiály na realizáciu meraní, sprostredkúva im účasť na medzinárodných kampaniach a konferenciách, pre učiteľov organizuje pravidelné webináre a stretnutia s odborníkmi.

„Teší nás, že do programu sa v školskom roku 2023/24 zapojilo sedem nových škôl z rôznych kútov Slovenska. Pri bádaní sprevádzajú naše školy aj slovenské vedecké inštitúcie ako SHMÚ, Prírodovedecká fakulta UK či pracovníci Správ chránených území, ktorí so žiakmi realizujú napríklad praktické exkurzie v teréne. Pripravujeme aj prvé slovenské Globe Games, štvordňové stretnutie učiteľov a študentov, ktoré bude vyvrcholením celoročného programu a uskutoční sa v júni 2024.“ vysvetľuje Ján Šeffer, riaditeľ inštitútu DAPHNE.

Viac informácií o programe GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) nájdete na slovenskej stránke www.globeslovakia.sk alebo na hlavnej stránke programu www.globe.gov.

Fungovanie programu GLOBE aktuálne finančne podporuje Veľvyslanectvo USA na Slovensku a Nadácia SPP.

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset