Deň Zeme 2023

21. apríla 2023

Vedeli ste, že tohtoročný Deň Zeme je zároveň 28. výročím medzinárodného programu GLOBE vo svete?

Oslávme spoločne tento sviatok Zeme aktívnym zapojením v triede/škole/rodine a zdieľajme svoje nápady aj v celej GLOBE komunite. 

V tomto 45-minútovom vysielaní na YouTube vám THE GLOBE PROGRAM prináša mnohé tváre a hlasy GLOBE: študentky a študenti, učiteľky a učitelia, sponzori, Regionálne koordinačné kancelárie, Implementačná kancelária GLOBE, zamestnanci GLOBE Observer ako aj tím GLOBE Slovensko vám želajú šťastný Deň Zeme 😊!

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset