Nábor nových škôl do programu GLOBE Slovensko na školský rok 2024/25

18. júna 2024

Chceli by ste aj vy so svojimi žiakmi skúmať prírodu, sledovať vývoj počasia, diskutovať o zmene klímy, určovať kvalitu vody alebo mapovať stromy a rastliny v okolí svojej školy?

Tieto a im podobné bádateľské aktivity riešia počas celého roka žiačky a žiaci zapojení v medzinárodnom vzdelávacom Programe GLOBE.

Prihláste sa so svojou školou do Programu GLOBE Slovensko, ktorý prostredníctvom bádateľsky orientovaného vzdelávania zapája deti po celom svete do projektov, vďaka ktorým lepšie spoznávajú svoje okolie a našu planétu.

Program Globe Slovensko v číslach:

  • do programu GLOBE je zapojených 127 krajín,
  • viac než 40 000 škôl a vzdelávacích inštitúcií po celom svete
  • na Slovensku báda v programe takmer 50 škôl a vzdelávacích inštitúcií.
  • vďaka aktívnym žiakom a ich pedagógom sme do databázy, prispeli až 4 630 údajmi

Čo získate zapojením sa do programu?

Zapojením do programu GLOBE môžete získate nielen metodické vybavenie, ale aj základný balíček pomôcok na meranie a pozorovanie prírody. V priebehu celého roka poskytujeme vzdelávanie formou seminárov a kurzov, poradenský a informačný servis a konzultácie. Je tu aj možnosť návštevy hodín iných kolegov, či priamo rozbehnutie spoločného učenia viacerých pedagógov na vašej škole.

Ako učitelia si sami vyberáte, ktorým odborným témam sa chcete venovať a do ktorých aktivít sa zapojíte. Váš výber záleží na veku a pokročilosti žiakov a samozrejme na tom, čo žiakov zaujíma. Bádateľské aktivity aj celé lekcie môžete zaraďovať do bežnej výučby (napr.do hodín prírodopisu, chémie, zemepisu, fyziky, matematiky, prvouky či prírodovedy)

Viac informácií nájdete na globeslovakia.sk/o-programe/prihlasenie-do-programu/

Vstupný dotazník nájdete na TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať cez globe@daphne.sk alebo telefonicky na číslo 02/455 24 019.

Ukážka bádateľských projektov zapojených škôl.

Bioodpad je projekt zameraný na monitoring vybraných ukazovateľov pri rozkladných procesoch prebiehajúcich v komposte. Porovnávaný bol materiál z kompostu z troch zdrojov – certifikovaný Hradecký kompost, záhradný školský kompost a produkt našich kalifornských dážďoviek – vermiokompost. Ktorý z nich bol nakoniec najlepší?
V našom projekte Bioodpad sa okrem iného zameriavame na meranie teploty v jednotlivých fázach rozkladu organickej hmoty. Merali sme teplotu od januára do apríla pomocou termočlánkov, ktoré nám požičala Mendelova univerzita v Brne. Dáta sa z termočlánkov získali stiahnutím do PC.
Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset