Vo Svite sa konal bádateľský festival GLOBE Games, ktorý na štyri dni spojil žiakov s vedcami. Zúčastnil sa aj vedec z NASA.

10. júna 2024

Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu vo Svite privítala študentov, učiteľov a vedcov z celého Slovenska a Čiech. V dňoch 6.-9. júna sa tu konal prvý ročník bádateľského festivalu GLOBE Games na Slovensku. 

Festival na štyri dni prepojil žiakov a učiteľov s vedcami a odborníkmi zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), Tatranského národného parku, Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, Projektu Populair, Centra vedy, výskumu, environmentálnej výchovy a vzdelávania Malá líška, GearCheckers, UMB Banská Bystrica, DAPHNE - Inštitútu aplikovanej ekológie, vzdelávacieho centra Tereza a NASA. Pozvanie prijal aj Peter Falcon, špecialista na komunikáciu v oblasti vedy o zemi v Jet Propulsion Laboratory NASA, ktorý študentom aj pedagógom priblížil, ako a kde sa dajú nájsť otvorené dáta NASA o Zemi a ako ich študenti môžu využívať vo svojich projektoch.

„Je to pre mňa veľká česť, že som mohol podporiť prvé GLOBE Games na Slovensku. Študenti, ktorí bádajú v programe GLOBE urobia na mňa vždy dojem. Slovenskí študenti neboli výnimkou. Veľmi rád som ich počúval a komunikoval o ich vedeckých projektoch. Verím, že ich čaká skvelá budúcnosť, “ povedal Peter Falcon.

Na festivale študenti prezentovali pred odbornou porotou svoje projekty, ktorým sa venujú počas školského roka. Mali tiež možnosť zúčastniť sa rôznych inšpiratívnych workshopov s odborníkmi a aktivít v teréne.  

Festival bol vyvrcholením celoročných environmentálnych aktivít škôl, zapojených do medzinárodného vzdelávacieho programu GLOBE, v rámci ktorého žiaci skúmajú prírodu a aktívne zlepšujú životné prostredie v okolí svojej školy.

Do programu GLOBE je zapojených 127 krajín, viac než 40 000 škôl a vzdelávacích inštitúcií. Žiaci a študenti z celého sveta prispeli do programu vyše 150 miliónom meraní.

Napriek tomu, že GLOBE je vedecky zameraný program, nielen talentovaní a nadaní žiaci majú možnosť sa zapojiť do bádania. Dôraz sa kladie najmä na tímovú prácu a zapojenie všetkých, ktorí sú zvedaví a majú vzťah k životnému prostrediu.  

Aktuálne na Slovensku báda v programe takmer 50 škôl a vzdelávacích inštitúcií. Vďaka aktívnym žiakom a ich pedagógom sme do databázy, ktorú využíva aj NASA, prispeli až 4 630 údajmi.   

Program na Slovensku koordinuje Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE. Školám poskytuje pomôcky, prístroje, metodické materiály, školenia, priebežné konzultácie a podporu na realizáciu praktických meraní.

Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu vo Svite je v tomto programe zapojená už 19 rokov. Študenti, používaním vedeckých metód, prepájajú svoje merania s témami ako meteorológia, hydrológia, fenológia, či kolobeh uhlíka. Aktívne učiteľky Adriana Mlynská a Martina Gánovská už roky snívali, že zorganizujú GLOBE Games na svojej škole. Pilotný ročník sa, najmä vďaka nim, uskutočnil práve na tejto strednej odbornej škole vo Svite. Festivalom GLOBE žila celá škola. Dobrovoľnícky sa do prípravy a programu zapojili učitelia, študenti, bývalí študenti a samozrejme vedenie školy. Bez ich podpory a entuziazmu by bádateľský festival takých rozmerov nebolo možné zrealizovať.

Veľké zastúpenie mali žiaci zo škôl z Čiech, kde má program dlhoročnú tradíciu. Učitelia a učiteľky zapájajú žiakov do bádateľských projektov tak, že niektoré pozorovania trvajú aj viac rokov. „Žiaci sa učia systematickosti, trpezlivosti a objavujú prírodné procesy v súvislostiach. Pozorovanie pučania listov drevín prepájame s témami ako počasie, či zmena klímy. Meraním a počítaním prírastkov si deti precvičujú napríklad aj matematiku v prostredí školskej záhrady. Prepájame rozličné témy a predmety,“ povedal pedagóg Marián Diviš zo SPŠ v Karvinej.

Na GLOBE Games prišlo viac než 120 študentov vo veku od 7 do 17 rokov, 31 bádateľských tímov a takmer 40 pedagógov z rôznych kútov Slovenska a Čiech.

Podujatie GLOBE Games bolo realizované v spolupráci s ďalšími organizáciami a za finančnej podpory Veľvyslanectva USA na Slovensku.

Koordinátorka Programu GLOBE na Slovensku:

Jana Pavlíková, globe@daphne.sk, 0902 205 535

Doplňujúce informácie:

  • Do Programu GLOBE sa zapája 127 krajín, na Slovensku ide aktuálne o 50 vzdelávacích inštitúcií. Vďaka aktívnym žiakom a ich pedagógom sme do databázy, ktorú využíva aj NASA, prispeli doteraz až 4 630 údajmi.
  • Program využíva osvedčené metódy bádateľsky orientovaného vzdelávania. Žiaci trénujú výskumné zručnosti, ktoré využívajú pri realizácii vlastných vedeckých projektov. Na výskum nadväzujú konkrétne akcie na zlepšenie životného prostredia v okolí školy.
  • Viac informácií o Programe GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) nájdete na slovenskej stránke www.globeslovakia.sk alebo na hlavnej stránke programu www.globe.gov.
Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset