Žiaci a žiačky merajú kvalitu životného prostredia vo svojom okolí v programe GLOBE už štvrtý rok

13. decembra 2023

Do programu sa zapája 127 krajín, na Slovensku ide aktuálne o 50 škôl. Vďaka aktívnym deťom a ich pedagógom sme do databázy, ktorú využíva aj NASA, prispeli doteraz až 4 261 údajmi.

Program GLOBE na Slovensku koordinuje Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE. Školám poskytuje pomôcky, prístroje a metodické materiály na realizáciu meraní v rámci štyroch oblastí: meteorológie, hydrológie, fenológie a kolobehu uhlíka.

„V rámci podpory učiteľov organizujeme pravidelné webináre s odborníkmi, ako aj praktické prezenčné semináre. Žiaci majú v priebehu školského roka možnosti prezentovať svoj výskum v tímoch a testovať nadobudnuté zručnosti v rámci tradičnej koncoročnej Žiackej GLOBE online konferencie alebo sa zapájajú do rôznych medzinárodných kampaní,“ hovorí koordinátorka programu na Slovensku Jana Menkynová z Inštitútu DAPHNE. Aktuálne najväčšou je ročná kampaň zameraná na klímu a uhlík pod názvom Year of Climate and Carbon Campaign. Prebiehať bude do augusta 2024.

GLOBE školám umožňuje nielen zber údajov, ale aj prístup k meraniam z celého sveta v rámci medzinárodnej databázy pod záštitou NASA. „Metodické materiály distribuujeme všetkým zapojeným školám v tlačenej verzii a učiteľom sú k dispozícii aj v elektronickej podobe na našej stránke www.globeslovakia.sk K materiálom pre učiteľov pribudla tento rok metodika s pracovnými listami Kolobeh uhlíka, ako aj názorný plagát k tejto téme. Mnohé materiály využívajú aj školy mimo programu GLOBE“, vysvetľuje Monika Chrenková z Inštitútu DAPHNE.

Vyvrcholením Programu GLOBE budú v tomto školskom roku GLOBE Games 2024. Ide o štvordňové stretnutie študentov a pedagógov zo škôl zapojených do Programu GLOBE z celého Slovenska a Českej republiky. Uskutoční sa v júni 2024 vo Svite, historicky prvýkrát na Slovensku.

Podujatie poskytne priestor na nadväzovanie kontaktov medzi školami, stretnutia žiakov s odborníkmi a vedcami, prezentáciu výsledkov žiackeho výskumu, zdieľanie a získavanie nových skúseností priamo v teréne. Žiaci dostanú spätnú väzbu a usmernenie do ďalšej vedeckej práce priamo od odborníkov z praxe. Hlavnou časťou programu je študentská konferencia, ako aj odborné workshopy a terénna hra.

Fungovanie Programu GLOBE na Slovensku aktuálne finančne podporuje Veľvyslanectvo USA na Slovensku a Nadácia SPP.

Pre viac informácií prosím kontaktujte:
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie: Jana Menkynová, globe@daphne.sk

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset