Žiaci z Plaveckého Štvrtku bádajú v rámci celosvetového vzdelávacieho programu GLOBE. Ich aktivity si príde pozrieť aj americký veľvyslanec.

21. septembra 2023

Základná škola v Plaveckom Štvrtku pripravuje výnimočné podujatie. Svojimi aktivitami bližšie predstaví medzinárodný vzdelávací program GLOBE, do ktorého je zapojených 127 krajín sveta. Cieľom programu je vzdelávanie žiakov v oblasti ochrany prírody formou výskumných aktivít a monitorovania kvality životného prostredia. Na Slovensku prebieha už štvrtý rok, zapojených je vyše 100 učiteliek a učiteľov z viac ako 50-tich škôl a vzdelávacích inštitúcií. Do databázy, ktorú využíva aj NASA, prispeli doposiaľ slovenskí žiaci viac ako 3 544 nameranými údajmi.

Cieľom podujatia je zviditeľniť aktivity, ktoré zanietení učitelia a žiaci v rámci programu GLOBE realizujú, inšpirovať ďalšie školy k budovaniu vzťahu k vede, sprostredkovať radosť z bádania a zdôrazniť silu vzájomnej  spolupráce. Pozvanie prijal aj americký veľvyslanec Gautam A. Rana a štátna tajomníčka MŽP SR Katarína Butkovská.

Program Globe na Slovensku koordinuje Inštitút DAPHNE. Školám poskytuje pomôcky, prístroje a metodické materiály na realizáciu meraní v oblastiach ako meteorológia, hydrológia, fenológia a kolobeh uhlíka. Pre učiteľov organizuje pravidelné webináre s odborníkmi, ako aj osobné stretnutia. Školám sprostredkúva v priebehu školského roka zapojenie do rôznych medzinárodných kampaní a konferencií.  

„Teší nás, že do medzinárodného programu GLOBE na Slovensku sa zapájajú aj školy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, napr. aj z rómskych komunít. Veľmi ich bavia praktické bádateľské aktivity a učenie vonku im pomáha nachádzať vzťah k prostrediu vo svojom okolí“, vysvetľuje Jana Menkynová, z programu GLOBE na Slovensku.

Podrobnosti podujatia:

Dátum: piatok 22.9.2023 od 11.00 hodiny (orientačné ukončenie o 12.20 hod)
Areál Banárka pri Jakubovských rybníkoch

Hlavné body programu:

  • Prezentácia programu GLOBE na Slovensku a jeho významu pre vzdelávanie
  • Príhovor veľvyslanca Spojených štátov amerických na Slovensku Gautama A. Rana
  • Príhovor štátnej tajomníčky MŽP SR Kataríny Butkovskej
  • Príhovor riaditeľa CHKO Záhorie Tomáša Olšovského
  • Vystúpenie miestneho folklórneho súboru
  • Ukážka aktivít/GLOBE meraní realizovaných žiakmi zo ZŠ Plavecký Štvrtok
  • Individuálne rozhovory o významoch a výhodách GLOBE programu pre vzdelávanie a ochranu životného prostredia.

Viac informácií: Jana Menkynová, menkynova@daphne.sk, 0918 700 272
PR: Mária Filová, filova@daphne.sk, 0905 981 613

Viac informácií o program GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) nájdete na slovenskej stránke www.globeslovakia.sk alebo na hlavnej stránke programu www.globe.gov.

Fungovanie programu GLOBE aktuálne finančne podporuje Veľvyslanectvo USA na Slovensku a Nadácia SPP.

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset