Bádateľský nápadník - Fenológia

22. septembra 2021Ťažiskom programu GLOBE je bádateľsky orientované vyučovanie (BOV). Aj preto vám na tomto mieste postupne ponúkneme inšpiratívny súbor bádateľských aktivít, konkrétne z oblasti FENOLÓGIA. Sami zistíte, čo skrývajú puky stromov, čo je podstatou jarného aspektu, preskúmate vegetačný kryt v okolí školy, či biodiverzitu v školskej záhrade. Získate pritom množstvo praktických skúseností, zručností a oboznámite sa s vedeckými metódami a pomôckami.

So žiakmi základných resp. stredných škôl môžete aktivity ľahko realizovať počas vyučovania či mimoškolských krúžkov, v trvaní od 10 minút po 3 vyučovacie hodiny resp. dlhodobé pozorovania.

Každá aktivita podrobne popisuje aj cieľ, cieľovú skupinu, pomôcky, niektorá obsahuje bádateľský pracovný list. V každej aktivite si natrénujete jeden alebo viac krokov BOV. Metodika 4 krokov priblíži overené postupy, ktoré využívajú vedci celého sveta a bádanie tak bude nielen zábavné a dobrodružné, ale otvorí žiakom celkom nové obzory v hľadaní širších súvislostí.

Metodika 4 krokov BOV

  1. Čo chcem riešiť – motivácia, získavanie informácií, kladenie otázok, výskumná otázka.
  2. Môj názor – formulácia predpokladu.
  3. Ako zistím, či mám pravdu – plánovanie, príprava, realizácia, zaznamenávanie a vyhodnotenie pokusu/pozorovania.
  4. Moje zistenia a čo s tým – záver, návrat k predpokladu, hľadanie súvislostí, prezentácia, nové otázky.

Aktivita na september: Paleta farieb

Aktivita na október: Green Down

Aktivita na november: Šiška

Aktivita na december: Krúžkovanie tulipánov

Aktivita na január: Puky stromov

Aktivita na február: Popletené puky

Aktivita na marec/apríl: Jarný aspekt

Aktivity boli vytvorené v rámci projektu Young Scientists for Central Europe z Vyšehradského fondu kolektívom autorov Vzdelávacieho centra TEREZA. Partnermi projektu boli okrem TEREZA, vzdělávací centrum (Česká republika), Centrum UNEP/GRID-Warszawa (Narodowa Fundacja Ochrony Srodowiska) (Poľská republika) a DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie (Slovenská republika).

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset