Skúmame kvalitu ovzdušia 2: PREČO NIE JE TAKÁ MODRÁ

11. júla 2022

Prečo je v horúcom lete obloha často mliečna? A má vlastne obloha vždy ten istý modrý odtieň?

Jednoduchý pokus s prikvapkávaním mlieka do vody v našom pracovnom liste Vám ukáže, ako aerosóly v atmosfére menia farbu oblohy.

Na aerosóly si spomenieme aj pri mrazivých ránach na jeseň a v zime, keď nám vzduch príliš „nevonia“. Je to preto, že v chladných obdobiach roku vo vykurovacej sezóne sa do ovzdušia vo väčšej miere dostávajú splodiny zo spaľovania uhlia – oxid siričitý SO2 , oxid uhoľnatý CO a prach, ktorý je súčasťou aerosólov, a tiež oxidy dusíka NOx, pochádzajúce predovšetkým zo spaľovania pohonných látok v doprave. Pri nepriaznivých rozptylových podmienkach (teplotná inverzia, bezvetrie) vytvárajú tzv. zimný smog, ktorý škodlivo pôsobí na ľudské zdravie hlavne pri dlhodobej expozícii a negatívne pôsobí na vegetáciu (kyslé dažde a hmly).

Odporúčame prečítať si najprv príbeh "Čo sa deje v atmosfére? Farby na oblohe z našej knižky", v ktorej nájdete základné predstavenie aerosólov a ktorá sa dá pekne použiť ako úvod a motivácia k téme kvality ovzdušia a aerosólov.

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset