Zmena klímy na našej planéte sa prejavuje aj zvyšovaním priemerných teplôt. Stúpajúce teploty vplývajú na proces tvorby a topenia ľadovcov. Uvedomme si rozdiel medzi pevninským a morským ľadovcom a vyskúšajme si spolu v jednoduchom pokuse, ako topenie ľadovcov sú­visí so zvyšovaním hladiny mora. Hľadajme cesty, ako môžeme každodennou činnosťou prispieť k znižovaniu našej uhlíkovej stopy, ktorá je jedným z faktorov ovplyvňujúcich zmenu klímy.

Cieľová skupina: Žiaci 3. – 6. ročníka ZŠ.

Ciele:

  • diskutovať dôsledky zmeny klímy,
  • pochopiť vplyv teploty na skupenstvo vody,
  • uvedomiť si kolobeh vody v prírode,
  • vyskúšať si bádateľské kroky pri jednoduchom pokuse, s dôrazom na realizáciu pokusu,
  • nachádzať priame súvislosti učiva v škole s aktuálnymi výzvami na našej planéte.

Priestor: Trieda.

Pomôcky: Pre skupinu: 2 rovnaké poháre, 4 kocky ľadu, sitko, voda izbovej teploty, fixka, 2 papierové kartičky (biele alebo modrá a hnedá), Bádateľský list, podložka, ceruzka.

Do triedy: obrázky – fotografie s témou ľadovcov vo formáte A4 (vytlačené alebo prezentácia (online príloha), tabuľa, krieda/fixa, písacie potreby.

Rozsah: 2 vyučovacie hodiny.

Kompletnú aktivitu nájdete TU. Pri starších žiakoch môžete aktivitu rozšíriť o výpočet uhlíkovej stopy a zamyslenie sa nad spôsobmi, ako ju znížiť, či prepojenie na Archimedov zákon. Pri mladších žiakoch sa zameriame na celý kolobeh vody, priblížime príbeh putovania vody z pevninských a morských ľadovcov a zobrazíme ho na tabuľu/prostredníctvom pohybovej hry. Mladší aj starší žiaci môžu skúsiť vymyslieť vlastný pokus demonštrujúci zmenu klímy alebo konkrétnu aktivitu znižujúcu uhlíkovú stopu.

Článok vznikol vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset