Novinky

Pilotné testovanie mikroplastov v GLOBE

Mikroplasty sú úlomky plastov z našich odpadov vo veľkosti desiatok či stoviek mikrometrov (t.j. menších ako 1 mm). Našli sa aj vo vnútrozemských vodách Európy.

Čítaj ďalej
Rozkvitnuté Vianoce

Prepojte fenológiu s predvianočným časom a nazbierajte si so žiakmi na Barboru 4.12. čerešňové halúzky, ktoré zvyčajne do Vianoc rozkvitnú (t.j. sú už v exogénnej dormancii).

Čítaj ďalej
Meteorologická búdka

Profesionálna meteorologická búdka je pomerne drahá záležitosť, ale pre potreby programu GLOBE si môžete búdku vyrobiť podľa nasledujúceho postupu.

Čítaj ďalej
„Čľup“ do našej školy v prírode alebo ako sme založili hydrologické stanovište

Teoreticky pripravení s pomôckami v ruke sme sa v slnečný deň babieho leta vybrali hľadať našu „vodu“ na skúmanie.

Čítaj ďalej
Vodná hliadka - Hydrológia

Skúste žiakov motivovať k pobytu vonku v prírode predstavením „Vodnej hliadky“ ako úvodnej aktivity k výberu a mapovaniu hydrologického stanovišťa. Cieľom je zistiť stav „ohrozenia/znečistenia“ vodného toku/ vodnej plochy v blízkej prírode pozorovaním.

Čítaj ďalej
Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset